Orius-System

Orius биоагент от Bioborba
Orius spp.
Хищното насекомо Orius основно се използва при контрол на трипс в насаждения , които отделят полен.
Orius е изключително подвижен.
Когато няма трипс, той се храни с полен и други насекоми като белокрилки, въшки, червен паяжинообразуващ акар и др.
Orius-System спасява от:
Tрипс
Популацията на трипс (Thrips tabaci и Frankliniella occidentalis) може да се развие за много кратко време.
Повредата по листата е лесно определима под формата на сребристо-сиви петънца.
Трипсът също може да нанесе сериозни повреди по цветовете и плодовете.
Трипсът е и вектор за пренос на вируса на Бронзовост по доматите (TSWV).