Amblyseius-System

Amblyseius биоагент от Bioborba
Amblyseius cucumeris
Трипсовете могат да бъдат успешно ограничени с хищния акар Amblyseius cucumeris.
Този хищник активно търси ларви на трипс, пробожда ги и консумира вътрешното им съдържание.
Системата на Биобест – Amblyseius-Breeding-System (ABS) – е идеалния метод за интродуциране на A. cucumeris в насаждението.
От съдовете за отглеждане, акарите постепенно се разселват из насаждението.
Правилното разположение на тези съдове позволява Amblyseius cucumeris да поддържа популацията трипс под икономическия праг на вредност.
Amblyseius-System спасява от:
Tрипс
Популацията на трипс (Thrips tabaci и Frankliniella occidentalis) може да се развие за много кратко време.
Повредата по листата е лесно определима под формата на сребристо-сиви петънца.
Трипсът също може да нанесе сериозни повреди по цветовете и плодовете.
Трипсът е и вектор за пренос на вируса на Бронзовост по доматите (TSWV).