Standard Hive – Стандартен кошер

Стандартен кошер с бомбуси - Bioborba
Този кошер съдържа една колония бомбуси за опрашване от вида Bombus terrestris.
Стандартният кошер се използва за опрашване на площи до 2,5 дка за:
домати, пипер, патладжан, пъпеш, овощни насаждения и др.
Кошерът съдържа 80 броя работници и е активен 6 до 8 седмици.
Стандартният кошер е оборудван с:
  • вентилационна система за охлаждане
  • хранителен резервоар Biogluc bottle от 1.4L
  • прашец при транспортиране

ЦЕНА: 150 лв с ДДС и безплатна доставка!