Steinernema-System

Steinernema-System биоагент - Bioborba
Steinernema feltiae
Тези нематоди активно търсят ларви на сциаридни мухи.
Те проникват в ларвата през телесни отвори и след това навлизат в чревния канал.
Освобождава се симбиотична бактерия, която в последствие причинява смъртта на ларвата.
Нематодите се репродуцират в ларвата и след нейното разлагане новотo поколение излиза в търсене на жертви.
Steinernema-System спасява от:
Сциариди
Ларвите на Сциаридите могат да причинят сериозни повреди по растенията.
Те се храня както с мъртва материя така и с жива тъкан като корени и листна тъкан.
В следствие на тяхното хранене се развиват вторични гъбни заболявания от родовете: Руthium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium и Verticillium.