Hypoaspis-System

Hypoaspis биоагент от Bioborba
Hypoaspis miles
Този хищен акар обитава горнияпочвен слой и се храни с вредните ларви на сциаридните мухи.
Нypoaspis е също ефективен при контрола на какавиди на трипс, колемболи, стоножки, коренови въшки, както и други вредни почвообитаващи организми.
Акарът може да се интродуцира в комбинация с паразитни нематоди.
Hypoaspis-System спасява от:
Сциариди
Ларвите на Сциаридите могат да причинят сериозни повреди по растенията.
Те се храня както с мъртва материя така и с жива тъкан като корени и листна тъкан.
В следствие на тяхното хранене се развиват вторични гъбни заболявания от родовете: Руthium, Phytophthora, Botrytis, Fusarium и Verticillium.