Multi-Hive – Троен кошер

Троен кошер с бомбуси - Bioborba

Този кошер е специално създаден за открити насаждения и овощни градини.
В него са поставени три колонии от бомбуси(bumblebee) от вида Bombus terrestris в специална стереопорена кутия, защитени от неблагоприятните климатични условия.
Съдържанието му включва: 350 работници опрашители активни 4 до 6 седмици.
Мulti Hives е обурудван със система за хранене на пчелите изградена от 3 хранителни резервоара.
Мulti Hives покрива работна площ от 7 до 10 дка.

Цена: 300 лв с ДДС и включена доставка.