Mini Hive – мини кошер

Мини кошер Mini Hive с бомбуси - Bioborba
Този модел кошер е специално създаден за опрашване на малки площи до 1 дка.
За насаждения с домати, пипер, пъпеши, овощна градина и др.
Съдържа малка на брой колония бомбуси от вида Bombus terrestris.
Мини кошерът е активен 2 до 3 седмици.

ЦЕНА: 120 лв с ДДС и безплатна доставка.