Heterorhabditis-System

Heterorhabditis биоагенти от Bioborba
Heterorhabditis spp.
Нематодите търсят ларви на лозовия хоботник, разположени в коренообитаемата зона. Те навлизат в ларвата през телесни отвори или директно проникват през кутикулата.
Веднъж озовали се в тялото те освобождават симбиотична бактерия, която се размножава бързо.
Заразената ларва пожълтява, а в последствие покафенява и загива след около два дни.
След разлагане на ларвата се появява ново поколение нематоди, които започват да търсят жертви.
Heterorhabditis-System спасява от:
Mалък лозов хоботник
На латински: Otiorhynchus sulcatus.
Възрастното насекомо се храни с листа и цветове, но сериозните повреди се причиняват от ненаситната ларва.
Новопоявилите се ларви първоначално се хранят с малки коренчета, а в последствие с по- големи корени, подземни стъбла, издънки и дори обелва кората на вдървесинени стъбла.
В резултат на това нападнатите растения завяхват и загиват.