Diglyphus-System

Diglyphus биоагенти от Bioborba
Diglyphus isaea
След като парализира ларвата, Diglyphus снася яйцата си до нея вътре в мината (ендопаразит), където протича развитието му.
В допълнение към опаразитяването, храненето върху гостоприемника също помага за намаляне на популацията.
Diglyphus-System спасява от:
Листоминиращи мухи
Ларвата на листоминиращата муха се храни с паренхима на листа, като оставя мини в него. В резултат, количеството хлорофил намалява и листата могат да изсъхнат.
Листоминиращите мухи, които нанасят повреди по културните растения и продукцията, принадлежат към род Liriomyza.