Dacnusa-System

Dacnusa биоагенти от Bioborba
Dacnusa sibirica
В ранна пролет Dacnusa осъществява добър контрол върху листоминиращите мухи.
Паразитът снася яйца в ларвата на мухата(ендопаразит).
Нови паразити имагинират и убиват други ларви.
Основното предимство на Dacnusa е, че осите разпознават кои ларви са опаразитени и кои не.
Dacnusa-System спасява от:
Листоминиращи мухи
Ларвата на листоминиращата муха се храни с паренхима на листа, като оставя мини в него. В резултат, количеството хлорофил намалява и листата могат да изсъхнат.
Листоминиращите мухи, които нанасят повреди по културните растения и продукцията, принадлежат към род Liriomyza.