Dacnusa-Mix-System

Dacnusa sibirica – Diglyphus isaea
Dacnusa и Diglyphus препоръчително се прилагат заедно.
При откриване на първите мини в началото на сезона се вкарват Dacnusa и Diglyphus в пропорция 9:1.
По-късно през сезона или при повишена плътност на листомониращата муха се разпръсква 100% Diglyphus.
Dacnusa-Mix-System спасява от:
Листоминиращи мухи
Ларвата на листоминиращата муха се храни с паренхима на листа, като оставя мини в него. В резултат, количеството хлорофил намалява и листата могат да изсъхнат.
Листоминиращите мухи, които нанасят повреди по културните растения и продукцията, принадлежат към род Liriomyza.