Фуниевиден капан за кестенов молец

Фуниевиден капан за кестенов молец

Това е стандартен фуниевиден капан за молци,
предпочитан за многократна употреба след измиване.
Дъното се отвива, почиства и като при другия капан на дъното се слага малко течност със сапун/препарат без мирис.

Фуниевиден капан за кестенов молец спасява от:
Кестенов листоминиращ молец
На латински: Cameraria ohridella. Морфология: Пеперуда с размах на крилата 8 – 12 мм. Предните крила са жълто-кафяви, с бели напречни ивици и петънца. Задните крила, гърдите и коремчето са сиви. Гъсеницата е жълтеникаво-бяла, с дължина до 6-7 мм. Какавидата е кафява дълга около 7 мм. Яйцето е овално, белезникаво. Биология: Развива 3 поколения, при благоприятен климат развива и 4-то поколение. Зимува като какавида в мините на оплодените листа. Имагинира в ранна пролет (от края на март до началото на май), когато развитието на листата на конския кестен е достигнало 30 – 50 % от нормалната големина. Летежът обикновено е разтеглен около 1,5 месеца. Женските снасят яйца върху горната повърхност на листата. Развитието на първата генерация трае около 1 месец. Летежът на възрастните най често се наблюдава между средата на юни и средата на юли. Следващите две генерации се наблюдават през август и септември. Повреди: При висока численост заселените листа постепенно изсъхват и опадат. Най-големи щети причиняват втората и третата генерации. Мерки: За момента единствените мерки, който могат да се предприемат с цел намаляване числеността на листоминиращия молец е използването на капани и феромони. Като добра практика за справяне с проблема е събирането на окапалите листа в найлонови чували (здрави и добре завързани) и отнасянето им на места където да бъдат изгорени. По този начин значително ще се намали броя на молеца за следващата година.