Bug-Scan® черни лепнещи плоскости

Черни лепнещи плоскости БЪГ-СКЕН - Bioborba
Лепнещите плоскости са отличен вариант за мониторинг и борба срещу различните видове неприятели.
Те дават много добър резултат в оранжериите, но също така служат за мониторинг и при открито производство.
При правилно и навременно поставяне, могат значително да ограничат разпространението и плътността на вредителите.
Произведени са от пластмаса с най-високо качество, годна за рециклиране, което гарантира дълъг живот.
Използваното лепило е нетоксично, водоустойчиво и не изсъхва, не омеква и не капе при топло време.
Освен това размерът на лепнещите плоскости и ролки не се влияе от температурата и атмосферната влажност.
Кой цвят е подходящ:
В практиката се използват различни цветове в зависимост от вида неприятел по културните растения.
Черният цвят се използват успешно за доматения молец (tuta absoluta).
Кога трябва да ги поставим:
Плоскостите трябва да бъдат поставени непосредствено след засаждането на културата.
Къде трябва да ги поставим:
Трябва да бъдат поставени най-напред около входовете, вратите и прозорците на оранжерията или склада.
Лепнещите плоскости се поставят на разстояние 20-30см от върха на растенията, в най-привлекателната зона – младите части на растенията.
Колко броя са необходими за 1 дка:
При мониторинг са достатъчни 10 -15 бр за 1 дка, като трябва да бъдат разпределени по ъглите и в центъра на помещението/оранжерията. При силно нападение броят зависи изцяло от желанието на производителя и неговата мотивация да ги използва.
Мониторинг (наблюдение) на лепнещите плоскости:
Навременото обследване на плоскостите ще даде ясна представа за плътността, фазата на развитие и вида неприятели във вашето съоръжение или поле, което непременно ще улесни последвалата растителна защита.
Плоскостите са разграфени на по-малки фигури за по-лесно обследване и броене на неприятелите попаднали в тях.
Защо да използваме лепнещи ролки, плоскости:
  • лесен и удобен начин за мониторинг
  • съвместими с биопроизводство
  • ефективен начин за ограничаването на плътността на неприятелите без използването на химични средства
Bug-Scan® черни лепнещи плоскости спасява от:
Доматен молец
Tuta absoluta (сем. Gelechiidae; разред Lepidoptera)
Tuta absoluta е листоминиращ молец предизвикващ сериозни икономически
щети, особено по доматите. Потенциалните загуби при не третирани култури
могат да достигнат до 50 – 100 %.
Ларвите на молеца пробиват листата, стъблата и плодовете. По повредите могат
да възникнат и вторични инфекции.