Encarsia-System

Encarsia биоагенти от Bioborba
Encarsia formosa
Encarsia снася яйцата си в ларвата на белокрилката.
Опаразитената какавида се оцветява в черно, което е лесен начин да се определи активността на паразита.
Вместо белокрилки от черната какавида се появяват нови паразитни осички. Еncarsia също се храни и с млади ларви на белокрилка (гостоприемник).
Encarsia-System се предлага като опаразитени какавиди, залепени за плоскост или просто като
свободни опаразитени какавиди за разпръскване равномерно из оранжерията.
Encarsia-System спасява от:
Белокрилка
Оранжерийната белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) е често срещан неприятел в култивационните съоръжения. Ларвата й поглъща огромно количество растителен сок, необходим за развитието й. Излишният сок се отделя под формата на медна роса, върху която
могат да се развият чернилни гъби. По този начин се вреди на листа, цветове и плодове. Един още по-често срещан вид е тютюневата белокрилка (Bemisia tabaci). Този вид е дори по-трудно да бъде унищожен в сравнение с обикновената оранжерийна белокрилка.