Bug-Scan® жълти лепнещи плоскости

yellow-bug-scan - Bioborba
Лепнещите плоскости са отличен вариант за мониторинг и борба срещу различните видове неприятели.
Те дават много добър резултат в оранжериите, но също така служат за мониторинг и при открито производство.
При правилно и навременно поставяне, могат значително да ограничат разпространението и плътността на вредителите.
Произведени са от пластмаса с най-високо качество, годна за рециклиране, което гарантира дълъг живот.
Използваното лепило е нетоксично, водоустойчиво и не изсъхва, не омеква и не капе при топло време.
Освен това размерът на лепнещите плоскости и ролки не се влияе от температурата и атмосферната влажност.
Кой цвят е подходящ:
В практиката се използват различни цветове в зависимост от вида неприятел по културните растения.
Жълтият цвят е универсален, тъй като се предпочита масово от неприятелите: белокрилки, мухи, въшки и др.
Кога трябва да ги поставим:
Плоскостите трябва да бъдат поставени непосредствено след засаждането на културата.
Къде трябва да ги поставим:
Трябва да бъдат поставени най-напред около входовете, вратите и прозорците на оранжерията или склада.
Лепнещите плоскости се поставят на разстояние 20-30см от върха на растенията, в най-привлекателната зона – младите части на растенията.
Колко броя са необходими за 1 дка:
При мониторинг са достатъчни 10 -15 бр за 1 дка, като трябва да бъдат разпределени по ъглите и в центъра на помещението/оранжерията. При силно нападение броят зависи изцяло от желанието на производителя и неговата мотивация да ги използва.
Мониторинг (наблюдение) на лепнещите плоскости:
Навременото обследване на плоскостите ще даде ясна представа за плътността, фазата на развитие и вида неприятели във вашето съоръжение или поле, което непременно ще улесни последвалата растителна защита.
Плоскостите са разграфени на по-малки фигури за по-лесно обследване и броене на неприятелите попаднали в тях.
Защо да използваме лепнещи ролки, плоскости:
  • лесен и удобен начин за мониторинг
  • съвместими с биопроизводство
  • ефективен начин за ограничаването на плътността на неприятелите без използването на химични средства
Bug-Scan® жълти лепнещи плоскости спасява от:
Белокрилка
Оранжерийната белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) е често срещан неприятел в култивационните съоръжения. Ларвата й поглъща огромно количество растителен сок, необходим за развитието й. Излишният сок се отделя под формата на медна роса, върху която
могат да се развият чернилни гъби. По този начин се вреди на листа, цветове и плодове. Един още по-често срещан вид е тютюневата белокрилка (Bemisia tabaci). Този вид е дори по-трудно да бъде унищожен в сравнение с обикновената оранжерийна белокрилка.