Phytoseiulus-System

Phytoseiulus - Bioborba
Описание:
Phytoseiulus persimilis се използва за контрол и овладяване на акари.
Phytoseiulus persimilis са вид хищни акари, които се хранят с вредния акар по културните растения.
Phytoseiulus е лаком хищник, хранещ се с повечето видове вредни акари.
Това са някои от видовете с които се храни: the two-spotted mite T. urticae, the carmine red mite
T. cinnabarinus, and the Pacific mite T.pacificus.
Биология:
С дължина едва 0,5мм с бледо-оранжев отенък, женският Phytoseiulus снася яйцата си между тези на вредния акар.
Женският акар може да снесе до 60 яйца на ден!
След излюпване те преминават във фазите нимфа, ларва и накрая във възрастно.
Ларвата и възрастното се хранят с яйцата, нимфите и възрастните на вредните акари.
Продължителността на живота им е около 40 дни.
Условията за оптимално развитие са при температура 18°-25°C и влажност на въздуха 60–90.
При по-ниски температури развитието на Phytoseiulus се забавя или спира изцяло.
Предимства:
Има много предимства при използването на Phytoseiulus persimilis за контрол на вредния акар.
Този вид хищни акари са много мобилни и бързо намират и улавят жертвата си.
Ако внесете Phytoseiulus persimilis в близост до огнищата на вредните акари, той ще възпрепятства развитието им.
Phytoseiulus е много бърз, много активен и много обстоен в намирането на плячка.
Phytoseiulus persimilis е най-доброто решение за предотвратяване появата и развитието на обикновения паяжино-образуващ акар, при навременно внасяне.
Phytoseiulus-System спасява от:
Акари